.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Powstała Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej

01.06.2015 11.04

Przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego powstała Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej. To odpowiedź na rosnącą liczbę osób ze zdiagnozowaną depresją i chorobami dietozależnymi.

27 maja 2015 r. ukonstytuowała się Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej ma w swoim planie przeciwdziałanie skutkom fatalnego sposobu odżywiania Polaków.

Skład osobowy Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej:

  • Przewodniczący Rady - Adam Bogacz
  • Z-ca Przewodniczącego Rady - prof. Krzysztof Krygier
  • Z-ca Przewodniczącego Rady - Marek Marzec
  • Dyrektor - Wojciech Rutkowski

 

Coraz większym zagrożeniem jest rosnący poziom stresu w społeczeństwie, który powoduje wzrost depresji i rozwój innych schorzeń. Innym poważnym wyzwaniem jest starzenie się społeczeństwa polskiego, czym przodujemy w Europie, ale niestety przodujemy również w najsłabszym poziomie opieki nad ludźmi starzejącymi się.

Stan zdrowia społeczeństwa, rosnąca ilość zagrożeń zdrowotnych we wszystkich grupach wiekowych powoduje stały wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Dlatego pilną koniecznością jest akcja edukacyjna na temat prawidłowego odżywiania, a której istotnym elementem powinna się stać  żywność prozdrowotna. Żywność prozdrowotna to taka, która - najogólniej mówiąc - ma dużo składników prozdrowotnych: białko, kwasy tłuszczowe nienasycone, witaminy, składniki mineralne, błonnik, przeciwutleniacze itp. oraz jest niskokaloryczna. Żywnością prozdrowotną natomiast nie będą produkty zawierające dużo składników niekorzystnych żywieniowo np. cukru, soli, kwasów tłuszczowych nasyconych, cholesterolu i które będą wysokokaloryczne.

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej będzie współpracować z władzami sanitarnymi, mediami, zwłaszcza tymi, które zajmują się problematyką żywności i żywienia oraz organizacjami handlowymi.

We wrześniu 2015 r. Rada przedstawi konkretny plan działania. Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej jest otwarta na wszelkie inicjatywy związane ze swoim programem działania.

 

Źródło: Materiały prasowe AKB Consulting

Katalog

Forum