.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Fundacja GEERS Dobry Słuch rozpoczęła działalność

01.04.2015 12.36

Fundacja GEERS Dobry Słuch oficjalnie rozpoczęła działalność 26 marca 2015 roku. Jakie cele planuje realizować?

Misja Fundacji GEERS Dobry Słuch

 

Misją tej organizacji non-profit jest aktywne zaangażowanie w projekty na rzecz budowania świadomości problemu słuchu w całym społeczeństwie, jego profilaktyki, ochrony i rehabilitacji. Jak wynika z badania TNS Polska aż 77% Polaków po 60 roku życia twierdzi, że ma problemy ze słuchem, tymczasem zaledwie 31% ma zdiagnozowany jego ubytek. 


Oznacza to, że temat niedosłuchu jest bagatelizowany. Aż 7 na 10 respondentów nie zostało skierowanych do laryngologa, mimo że wymagali takiej konsultacji.

 

„Wnioski, płynące z tego badania, są mocno niepokojące. Pokazują jak bardzo lekceważonym problemem jest niedosłuch. Tymczasem wczesna diagnoza i podjęcie odpowiednich działań nie tylko poprawiają jakość życia osoby niedosłyszącej oraz jej otoczenia, ale również hamują proces utraty słuchu. Trzeba o tym jak najwięcej mówić. Właśnie po to powołaliśmy Fundację - chcemy uświadomić całemu społeczeństwu, że problem niedosłuchu w pewien sposób dotyczy nas wszystkich. Należy go zaakceptować i rozwiązać przede wszystkim profilaktyką, czyli przesiewowymi testami słuchu. Tylko tak możemy zmienić te ponure statystyki" - komentuje Maria Dobrowolska, Prezes Fundacji.

 

Do czego prowadzi bagatelizowanie niedosłuchu?

 

Zaniedbane problemy ze słuchem mogą prowadzić do izolacji zawodowej i rodzinnej, przekreślają również życie towarzyskie czy rozwijanie zainteresowań. Utrudniają bowiem komunikację i są nierzadko powodem konfliktów.

„Brakuje akceptacji dla osób słabo słyszących, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że te osoby mają również problem z zaakceptowaniem dysfunkcji u siebie. Udawanie, że problem nie istnieje oczywiście go nie rozwiązuje, ale pogłębia. Coraz słabiej słyszymy, coraz gorzej funkcjonujemy, aż wreszcie spełnia się czarny scenariusz - trafiamy na boczny tor życia. To błędne koło! Każdy człowiek ma prawo i możliwość cieszenia się pełnią życia również w podeszłym wieku. Wystarczy o to zadbać" - dodaje Maria Dobrowolska.

 

Polacy nie dbają o słuch!

 

Niestety dbanie o słuch nie jest naszą mocną stroną. Przeciętny 60-ciolatek bada poziom cukru czy cholesterolu, kontroluje wzrok, jednak na testy słuchu się nie wybiera. Nie jest też do tego zachęcany przez specjalistów, którzy się nim opiekują. Błąd. U każdego z nas słuch zaczyna się starzeć już od 35 roku życia, a widoczne oznaki pogorszenia słychu dają się zauważyć ok. 55 roku życia czyli po przebyciu mniej więcej 2/3 drogi, jaką mamy do pokonania w roli pracownika. Z każdym metrem pozostałego dystansu będziemy słyszeć coraz gorzej, a z drugiej strony oczekiwania świata zewnętrznego, co do wydajności raczej rosną niż maleją. W miarę jak będzie zwiększać się dysproporcja między tymi biegunami, nasza satysfakcja z pracy i życia w ogóle będzie się obniżać. To błędne koło.

„Chcemy szerzyć wiedzę i zachęcać Polaków - nie tylko seniorów - do profilaktyki w postaci przesiewowych testów słuchu, i podejmowania jak najszybszego działania, jeśli pojawi się taka konieczność. Będziemy również wspierać osoby, których nie stać na podjęcie dalszych kroków.

Naprawdę większość osób zmagających się z niedosłuchem może w pełni cieszyć się życiem - słyszeć i rozumieć wyraźnie każde słowo w teatrze, oglądać telewizor, tak by nie przeszkadzać sąsiadom zza ściany, uczestniczyć aktywnie w życiu zawodowym i rodzinnym - być samodzielnym i niezależnym. Trzeba tylko (i aż!) przełamać tabu, jakim jest niedosłuch i przestać myśleć o nim w kategoriach niedołęstwa, starości, bezużyteczności człowieka, bo to mit" - mówi Prezes Fundacji, Maria Dobrowolska.

 

Fundacja swoją siedzibę ma w Łodzi, przy ul. Narutowicza 130. Można się z nią kontaktować za pomocą strony internetowej - www.fundacjageers.org.pl oraz bezpłatnej infolinii: 800 889 400 działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 16:00.

 

Źródło: Materiały prasowe Fundacji Geers

Katalog

Forum