.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

eWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

31.01.2013 13.05

eWUŚ jest nowym systemem weryfikacji ubezpieczeń zdrowotnych, który obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Na czym polega?

Czym jest system eWUŚ?

Jest to elektroniczny wykaz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, dzięki któremu można szybko i dokładnie sprawdzić, czy dany pacjent jest ubezpieczony. Potrzebny jest do tego jedynie numer PESEL i dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Taki wykaz ma każda placówka, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Dane na temat pacjentów aktualizowane są codziennie na podstawie informacji otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS.

 

System zawsze niezawodny?

Może się zdarzyć, że pacjent nie znajdzie się  w elektronicznej ewidencji. Jeśli jest pewien, że posiada uprawnienia, może ubiegać się o refundację leczenia.

Podstawą do tego będzie złożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających ubezpieczenie. Dokumenty, które można przedstawić, to m.in.:

  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • legitymacja emeryta lub rencisty,
  • aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia (RMUA).

Natomiast wspomniane wyżej oświadczenie powinno zawierać:

  • PESEL,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • informację dotyczącą podstawy prawnej do świadczeń, np. zawartą umowę o pracę, emeryturę,
  • nazwę dokumentu, którym pacjent potwierdza swoją tożsamość u lekarza (np. dowód osobisty).

Jeśli chcemy skorzystać z państwowej opieki zdrowotnej, to zanim udamy się do prywatnej kliniki czy gabinetu, upewnijmy się, czy dana placówka ma podpisaną umowę z NFZ.

 

Dziecko a ubezpieczenie

Prawo do ubiegania się o uzyskanie świadczeń publicznej opieki zdrowotnej mają wszyscy obywatele Polski. Musimy pamiętać, że aby ubezpieczone było także nasze dziecko lub osoba starsza, która jest na naszym utrzymaniu, należy zgłosić je do ubezpieczyciela! 

W przypadku narodzin dziecka osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia go u ubezpieczyciela w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni, co jest warunkiem koniecznym do nadania dziecku świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku każdorazowej wizyty dziecka w placówce zdrowotnej weryfikacja tożsamości dokonana zostanie tak jak w przypadku dorosłych: na podstawie numeru PESEL dziecka lub jego opiekuna.

Ważne jest to, że za leczenie dzieci do 18 r.ż. osób nieubezpieczonych płaci budżet państwa.

 

Zatrudnienie a ubezpieczenia

Musimy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj umowy zawieramy, gdyż pracodawca nie odprowadza składek od umowy o dzieło.

W takim przypadku, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, należy ubezpieczyć się dobrowolnie i opłacać składki samodzielnie.

Prawo do korzystania ze świadczeń publicznych posiadają natomiast wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

 

Jak wygląda eWUŚ w praktyce?

Dzięki systemowi procedury medyczne stają się zdecydowanie prostsze. W rejestracji ośrodka zdrowia z usług którego chcemy skorzystać podajemy numer PESEL i okazujemy dowód osobisty. Powinno to  wystarczyć do weryfikacji.

Na takiej podstawie świadczenia medyczne i kompleksowa obsługa pacjentów będą odbywały się szybciej i bez błędów.

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać bezpośrednio u płatników składek i w oddziałach NFZ.


Autor: Jolanta Gajda

Katalog

Forum