.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

ZLO "Betlejem"

Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

ul. Pszczyńska 11
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu Zdroju prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości od 1953r. do nadal. Na przestrzeni czasu, ze względu na zmianę  podmiotu finansującego był kilkakrotnie przekształcany i zmieniał nazwę. Jako niepubliczny zol funkcjonował od 01.04.2000r.
Ze względu na zmianę ustawy o działalności leczniczej, od dnia 01.07.2011r. placówka działa jako podmiot leczniczy o w/w nazwie.
Na leczenie i rehabilitację przyjmujemy dzieci nie poruszające się samodzielnie – leżące,
w wieku 1- 18 lat, z głębokim niedorozwojem intelektualnym i fizycznym, z porażeniem mózgowym, porażeniem spastycznym, zespołem wad wrodzonych, zespołem Downa, epilepsją i innymi sprzężonymi schorzeniami; dzieci nie wymagające stałej hospitalizacji, a potrzebujące całodobowej opieki pielęgniarskiej i medycznej.
Działalność zakładu to:

  • opieka medyczna lekarzy  i leczenie/pediatra, anestezjolog, neurolog dziecięcy/,
  • całodobowa opieka pielęgniarska,
  • codzienne zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia psychologiczne,
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzone przez nauczycieli specjalistów -
  • oligofrenopedagogów w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, który funkcjonuje
  • przy ZOL dla Dzieci „BETLEJEM”.
  • podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu małych pacjentów.

W razie potrzeby dzieci korzystają z konsultacji, czy też hospitalizacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II  w Katowicach, w Klinice specjalistycznej w Zabrzu, czy też Szpitalu Dziecięcym w Jastrzębiu Zdroju.
Adres e-mail: zlo.jas@wp.pl
www.zol-betlejem.pl

 

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum