.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

PROFIL DZIAŁALNOŚCI Oddział jest jednym z najstarszych w Polsce. Leczy się w nim i operuje chorych z chorobami tętnic i żył. Obecnie posiada 44 łóżka. Pełni stały całodobowy dyżur dla chorych z objawowymi i pękniętymi tętniakami aorty brzusznej, z zatorami i zakrzepami tętnic, z urazami tętnic i ostrymi zakrzepami żył. Chorzy w trybie pilnym przywożeni są z najdalszych zakątków województwa małopolskiego. Oddział został założony na początku lat sześćdziesiątych przez prof. Stefana Bąka, z którego inicjatywy dobudowano nad budynkiem przylegającym do szpitala dwa piętra, 64 łóżkowego Oddziału z trzema salami operacyjnymi, do którego przyjeżdżali leczyć się chorzy z całej południowo - wschodniej części Polski. Prof. Stefan Bąk jako pierwszy w Polsce wykonał udrożnienie tętnicy udowej, a jego prace na temat operacji naczyniowych u chorych w podeszłym wieku wzbudziły duże zainteresowanie w świecie. Oddział w tamtym czasie zajmował się również chirurgią ogólną i pełnił ostre dyżury dla miasta Krakowa. Nowy okres Oddziału to lata osiemdziesiąte, kiedy ordynatorem został dr Andrzej Cencora. Oddział skupił się na leczeniu wyłącznie chorób naczyń, a w kadrze lekarskiej nastąpiła zmiana pokoleniowa. Obecnie lekarze ci stanowią grupę wysokiej klasy specjalistów w zakresie chirurgii naczyń. Oddział uzyskał status Oddziału Wojewódzkiego i w regionie małopolskim jest placówką wiodącą w chirurgicznym leczeniu chorób naczyń. W Oddziale prowadzone są badania naukowe, których wyniki publikowane są w czasopismach naukowych i przedstawiane na licznych kongresach. Ordynator Oddziału dr Andrzej Cencora po uzyskaniu habilitacji nawiązał współpracę z Collegium Medicum UJ, gdzie uzyskał tytuł Profesora i stanowisko Kierownika Zakładu Chorób Naczyń, co sprawiło, że w Oddziale prowadzone są również zajęcia ze studentami .Od wielu lat prof. Andrzej Cencora jest konsultantem regionalnym w zakresie chirurgii naczyń. Powstanie nowych specjalizacji z zakresu chirurgii naczyń i angiologii wiąże się z uzyskaniem przez Oddział ministerialnej akredytacji pozwalającej na szkolenie specjalistów w tej dziedzinie, mogą tu również odbywać staż lekarze szkolący się w innych specjalnościach zabiegowych. Od dnia 1.02.2006 r. ordynatorem Oddziału jest dr n. med. Tomasz Mrowiecki. ZESPÓŁ LEKARSKO-PIELĘGNIARSKI W Oddziale pracuje wykwalifikowany zespół lekarski składający się z jedenastu chirurgów, wśród których są specjaliści chirurgii ogólnej, specjaliści z chirurgii naczyń oraz chirurgii naczyń i angiologii. W Oddziale szkoliło się pięciu chirurgów z innych ośrodków, którzy uzyskali już tytuły specjalistów z chirurgii naczyń, kolejnych czterech jest w trakcie szkolenia, ponadto specjalizację z angiologii rozpoczęło trzech internistów z tut Szpitala. Zespół pielęgniarski składa się z 20 osób, w większości z wieloletnim stażem. Pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych oraz podejmując naukę na wyższych uczelniach.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Godziny otwarcia

Pn07:0020:00
Wt07:0020:00
Śr07:0020:00
Cz07:0020:00
Pt07:0020:00

Forum