.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Szpitalny Oddział Ratunkowy

ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk

Szpitalny Oddział Ratunkowy 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku  powstał w 2003 roku . Lokalizacja oddziału w strukturach  Szpitala oraz  wyposażenie  w sprzęt medyczny jest zgodne z Ustawą o Państwowy Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o SOR. Obecnie oddział dysponuje 6 łóżkami obserwacyjnymi oraz 2 łóżkami reanimacyjnymi.  W bliskiej lokalizacji SOR znajduje się Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownia RTG i Pracownia Tomografii Komputerowej działające całodobowo co umożliwia szybką diagnostykę pacjenta i wdrożenie celowanego  leczenia. Zadaniem oddziału jest udzielanie pomocy wszystkim  pacjentom zarówno dorosłym i dzieciom w przypadku:
1.nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia, 2.leczenia i diagnostyki stanów wymagających natychmiastowej interwencji medycznej,  3. diagnostyki i leczenia urazów, zatruć.
Szpitalny Oddział Ratunkowy działa na bazie trzech współpracujących ze sobą stref: 1. Segregacji medycznej;
2.resuscytacyjno-reanimacyjnej; 3.obserwacyjno-konsultacyjnej

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum