.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Szpital

ul. Kościuszki 18
37-500 Jarosław
Choroby układu nerwowego
 • Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia behawioralne
 • Zaburzenia nastroju afektywne
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną somatoform
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego psychologicznego
 • Zaburzenia zachowania i emocji w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum