.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Poradnia chorób płuc dla dzieci

ul. J. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
Choroby układu oddechowego
  • Choroby opłucnej
  • Choroby płuc, w tym tkanki śródmiąższowej płuc
  • Grypa, zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
  • Inne choroby górnych dróg oddechowych
  • Inne choroby układu oddechowego
  • Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
  • Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
  • Gruźlica
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
  • Wrodzone wady układu oddechowego

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum