.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Kierownik: lek. med. Małgorzata Piątkowska-Śmietańska. Obecnie poradnia zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Poradnia specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki. Poradnia zapewnia kompleksową diagnostykę w badaniach EEG w czuwaniu, we śnie z możliwością wideometrii EEG, polifizjografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badaniach ultrasonograficznych i badaniach psychologicznych. Ponadto poradnia zajmuje się leczeniem wybranych zaburzeń psychicznych m.in. zaburzeń zachowań i emocji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum