.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Choroby układu nerwowego
  • Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną somatoform

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum