.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

ul. Czechosłowacka 8/10
92-216 Łódź
Choroby układu nerwowego
  • Choroba Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Parkinsonizm i zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
  • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
  • Zaburzenia behawioralne
  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną somatoform
  • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum