.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Oddział Okulistyczny

ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk

Oddział Okulistyczny 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku posiada 18 łóżek. W 2003 roku przeniósł się do nowego głównego budynku Szpitala. W ramach Oddziału prowadzi się m.in.: 1) leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji lub zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki zwykłej lub zwijalnej, 2) leczenie różnych typów jaskry ( chirurgiczne, laserowe ), 3) leczenie operacyjne zeza u dzieci i dorosłych, 4) leczenie operacyjne wczesnych i późnych urazów oka, 5)leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka i dróg łzowych, 6) leczenie zachowawcze zapaleń gałki ocznej, wylewów krwi do ciała szklistego, zatorów tętnicy środkowej, schorzeń nerwu wzrokowego, 7) krioterapię przedniego i tylnego odcinka, 8) laseroterapię zaćmy wtórnej i siatkówki. Opiekę nad pacjentami w trakcie pobytu w Szpitalu  sprawuje personel medyczny stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Pacjenci przebywający w Oddziale mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum