.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Ordynator: dr n. med. Ryszard Konior. Na oddziale hospitalizowani są przede wszystkim pacjenci w wieku od okresu noworodkowego do 16 roku życia z zakażeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Prowadzi się w nim również leczenie innych niż neuroinfekcje schorzeń neurologicznych u dzieci, w tym szczególnie epilepsji. Istnieje również możliwość hospitalizacji z powodu większości chorób infekcyjnych u dzieci. Oddział zapewnia pełny profil leczenia najcięższych neuroinfekcji, począwszy od intensywnego nadzoru aż do wielokierunkowej rehabilitacji. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego oraz diagnostykę i leczenie padaczki. W miarę wolnych miejsc, istnieje też możliwość całodobowego pobytu opiekunów wraz z chorym dzieckiem.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum