.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii

ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Ordynator : dr hab. n. med. Jacek Lelakowski. Oddział Kliniczny Elektrokardiologii jest jedynym ośrodkiem na terenie województwa małopolskiego oraz województw ościennych (świętokrzyskiego i podkarpackiego), który świadczy pełen zakres wysokospecjalistycznych usług w zakresie inwazyjnej diagnostyki utrat przytomności, omdleń i niefarmakologicznego leczenia zaburzeń rytmu serca. Zakres ten obejmuje implantacje wszelkiego typu rozruszników serca (w tym resynchronizujących), kardiowerterów-defibrylatorów (również resynchronizujących) oraz zabiegi przezskórnej ablacji metodą RF (klasyczne, metodą CARTO) struktur arytmogennych, poprzedzone szczegółowym badaniem elektrofizjologicznym. Oddział dysponuje obecnie najnowocześniejszym sprzętem służącym do wykonywania badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji na terenie Małopolski. Na oddziale leczy się m.in. zaburzenia rytmu serca, farmakologicznie i przy zastosowaniu metody ablacji, w tym zaburzenia szlaków przewodzenia i spowodowane ogniskami ekotopowymi. Ponadto wykonane są zabiegi implantacji urządzeń antyarytmicznych i rozruszników serca: wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (w groźnych komorowych zaburzeniach rytmu serca), oraz kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących (w groźnych komorowych zaburzeniach rytmu serca w niewydolności krążenia), klasycznych stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych (w chorobie węzła zatokowego, w zespołach tachy-brady, w blokach przedsionkowo-komorowych IIo i IIIo, w blokach śródkomorowych), trójjamowych i dwukomorowych resynchronizujących rozruszników serca (w kardiomiopatii rozstrzeniowej pozawałowej, pozapalnej), stymulatorów dwuprzedsionkowych (w tachyarytmiach przedsionkowych).

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum