.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej

ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska. W oddziale wykonywana jest kompleksowa, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka oraz leczenie różnych postaci choroby niedokrwiennej serca, w tym leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych oraz złośliwych arytmii komorowych i krańcowej postaci niewydolności serca. Ponadto zespół specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu utrat przytomności, wad nabytych serca oraz w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. Wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury takie jak koronarografie, angioplastyki tętnic wieńcowych i obwodowych, cewnikowanie serca, badania echokardiograficzne – w tym również przezprzełykowe i kontrastowe oraz farmakologiczne testy obciążeniowe, elektrokardiograficzne testy wysiłkowe, testy spiroergometryczne, 24 godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metoda Holtera, testy i treningi pionizacyjne oraz badania i zabiegi elektrofizjologiczne: stymulacja przezprzełykowa i przezżylna lewego przedsionka, programowana stymulacja komór oraz przezprzełykowa kardiowersja elektryczna. Oddział posiada najnowocześniejsze wyposażenie w aparaturę przeznaczona do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami krążenia.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum