.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Ordynator Oddziału Klinicznego: profesor dr hab. n. med. Wiesława Tracz. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń: choroba niedokrwienna serca - leczenie metodami inwazyjnymi oraz leczeniem zachowawczym na podstawie wykonywanych badań angiograficznych, scyntygrafii mięśnia sercowego, echokardiografii, badania wysiłkowych oraz nowoczesnych techniki obrazowania serca, diagnostyką oraz leczeniem zapaleń mięśnia sercowego i wczesnych postaci kardiomiopatii, diagnostyką i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic szyjnych z zastosowaniem protekcji krążenia mózgowego, diagnostyka i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic nerkowych, wad wrodzonych serca. Prowadzona jest diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia operacyjnego oraz nieoperacyjnego, badania nad przebiegiem ciąży, porodu i połogu u kobiet z patologią układu krążenia i po leczeniu kardiochirurgicznym wad serca, badania nad optymalizacją leczenia interwencyjnego u chorych po operacji pomostowania aortalno – wieńcowego z nawrotem dolegliwości wieńcowych, badania nad oceną przydatności wysiłkowych testów spiroergometrycznych w kwalifikacjach chorych do przeszczepu serca, zastosowanie testów z wdechowym podawaniem tlenku azotu w diagnostyce i terapii nadciśnienia płucnego.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum