.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Oddział I Pulmonologii

ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny
Choroby układu oddechowego
  • Choroby opłucnej
  • Choroby płuc, w tym tkanki śródmiąższowej płuc
  • Grypa, zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych
  • Inne choroby górnych dróg oddechowych
  • Inne choroby układu oddechowego
  • Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
  • Stany ropne i martwicze dolnych dróg oddechowych
Nowotwory
  • Nowotwory układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
  • Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum