.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Ordynator: dr n. med. Rafał Drwiła. Oddział jest wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną m.in.: system monitorujący, respiratory produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, inwazyjne i nieinwazyjne, kontrpulsacje wewnątrzaortalne produkcji amerykańskiej, pompy strzykawkowe, urządzenia do hemodializy i hemofiltracji, echokardiograf przezklatkowy i przezprzełykowy, aparaturę monitorującą układ krzepnięcia – tromboelastograf oraz wiele innych unikalnych urządzeń.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum