.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

PROFIL DZIAŁALNOŚCI Oddział posiada 40 łóżek oraz 4 stanowiska intensywnego nadzoru, które przygotowane są do udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Oddział pełni całodobowy dyżur, przyjmując chorych wymagających leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. Ambulatorium Oddziału udziela porad i konsultacji osobom nie wymagającym przyjęcia do szpitala. Oddział prowadzi diagnostykę i zachowawcze leczenie schorzeń internistycznych. Dla potrzeb Regionalnego Centrum Chorób Naczyń Oddział Chorób Wewnętrznych zmienił swój dotychczasowy profil z kardiologicznego na angiologiczny i obecnie zajmuje się głównie diagnostyką, leczeniem zachowawczym i przygotowaniem chorych do zabiegów operacyjnych lub endowaskularnych. W Oddziale prowadzi się działalność edukacyjną dla pacjentów w zakresie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zaopatrywania ran, a także systematyczną rehabilitację ruchową W razie potrzeby zapewnia się kontakt z psychologiem. Zapewniając chorym kompleksową opiekę, Oddział współpracuje z wieloma placówkami specjalistycznymi, głównie w zakresie: kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, pulmonologii, endokrynologii, nefrologii. ZESPÓŁ LEKARSKO-PIELĘGNIARSKI Wszyscy lekarze Oddziału posiadają II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Pracujący w Oddziale lekarze posiadają ponadto specjalizację z kardiologii i geriatrii, przygotowujący się do specjalizacji w angiologii oraz lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Zespół lekarski systematycznie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe na licznych kursach oraz szkoleniach dokształcających. Zespół pielęgniarski - podobnie jak zespół lekarski - chętnie uczestniczy w kursach dokształcających oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W zespole pracują pielęgniarki posiadające tytuł magistra, licencjata oraz specjalizacje zawodowe. Kilka pielęgniarek jest w trakcie studiów. Zespół lekarsko–pielęgniarski chętnie przekazuje swoje doświadczenia młodszym kolegom, w związku z czym do Oddziału często zgłaszają się stażyści i wolontariusze.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Godziny otwarcia

Pn07:0020:00
Wt07:0020:00
Śr07:0020:00
Cz07:0020:00
Pt07:0020:00

Forum