.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Kierownik: lek. med. Jacek Śmiałek. Ośrodek realizuje programy rehabilitacji schorzeń kardiologicznych, pulmonologicznych, ortopedycznych, neurologicznych oraz reumatologicznych pacjentów w każdym wieku. Bardzo nowoczesna i bogata baza diagnostyczna szpitala pozwala na pogłębienie diagnostyki rehabilitowanych pacjentów. Od kwietnia 2006 roku poradnia prowadzi program Wczesnej Wielospecjalistycznej, Kompleksowej, Skoordynowanej i Ciągłej Pomocy Dziecku Zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie, obejmujący populację od 0 do 7 roku życia. W zespole poradni pracują lekarze: specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista pediatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, logopedzi, pedagog specjalny, konsultuje neurolog dziecięcy. Terapeuci pracujący w Dziale posiadają specjalizacje rehabilitacji ruchowej, certyfikaty metody PNF i NDT- Bobath, SI, charakteryzujące się wykorzystaniem neurofizjologicznych podstaw rehabilitacji. W 2007 roku zmodernizowana została pracownia Fizykoterapii ( posiadająca urządzenia do laseroterpii, magnetoterapii, elektroterapii w pełnym zakresie, światłoterapii, terapii ultradźwiękowej oraz 3 wanien do hydroterapii w pełnym zakresie)W Ośrodku zainstalowana jest komora oraz kriosauna do krioterapii ogólnoustrojowej których prowadzone są zabiegi dla pacjentów ambulatoryjnych w celu kompleksowej terapii chorób reumatycznych, zwyrodnieniowych, reumatyzmie tkanek miękkich, schorzeniach zwyrodnieniowych pierwotnych i wtórnych układu ruchu, ostrych i zastarzałych urazach, w tym i sportowych i pooperacyjnych, Pracownia Kinezyterapii dysponuje możliwością terapii zaburzeń układu ruchu metodą biofeedback.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum