.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
Zakład nasz dysponuje 50 miejscami dla pacjentów, jednocześnie świadcząc kompleksowe usługi związane z całodobowym pobytem i długookresową specjalistyczną opieką. Realizujemy : - objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym, poprawa stanu zdrowia, - zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, - zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego. Zapewniamy naszym pensjonariuszom: - opiekę i pielęgnację, - leczenie, - rehabilitację, - organizację czasu wolnego, - pomoc w rozwiązywaniu problemów bio- psycho- społecznych i duchowych.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum