.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. została utworzona w wyniku likwidacji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Mazowieckie Centrum jest największym w województwie mazowieckim ośrodkiem obejmującym opieką dzieci
i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji. W 4 placówkach (tj. Zagórze, Józefów i 2 w Warszawie) zapewniamy pacjentom opiekę całodobową, całodzienną, a także świadczenia zdrowotne w poradniach i pracowniach specjalistycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia nowoczesną diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Pacjentom oferujemy terapię indywidualną i grupową, włączamy rodziny w proces terapeutyczny. Szpital w Józefowie, jako jedyna placówka w województwie mazowieckim, pełni ostry dyżur dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi do 15 roku życia i jako jedna z trzech placówek przyjmuje w trybie „ostro dyżurowym” pacjentów mających 15 lat i więcej. Zmodernizowana infrastruktura szpitalna zapewnia wysoki standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentom

Oddziały rehabilitacyjne w Zagórzu od wielu lat specjalizują się w rehabilitacji dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym /MPD/. Prowadzimy nowoczesną Pracownię Analizy Ruchu obejmującą analizę chodu z zastosowaniem rejestracji video z jednoczesnym zapisem EMG. Stosujemy także wysokospecjalistyczne urządzenia rehabilitacyjne t.j. Lokomat (zautomatyzowana orteza do oceny i nauki chodu), Armeo (urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej z wizualnym Biofeetbackiem). Prowadzimy również największy w Polsce program wielopoziomowego leczenia spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej.

Na ternie Zagórza i Józefowa działają szkoły dla pacjentów, zapewniające edukację na wszystkich poziomach: od przedszkola do egzaminu dojrzałości. Centrum prowadzi również działalność naukową i szkoleniową.

Centrum położone jest na terenach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co niewątpliwie odgrywa dużą role w procesie powrotu do zdrowia.

Mazowieckie Centrum  Neuropsychiatrii Spółka z o.o. świadczy usługi medyczne zarówno
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego(umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia), jak i usługi komercyjne.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum