.
220 tysięcy placówek medycznych w Polsce
  • Terapia uzależnień i współuzależnień,
  • Konsultacje indywidualne, poradnictwo,
  • Internetowe konsultacje i sesje terapeutyczne za pośrednictwem programu SKYPE,
  • Motywowanie do zmiany swojego życia i podjęcia terapii,
  • Interwencja kryzysowa wobec osoby np. pijącej (przygotowanie rodziny i pomoc w przeprowadzeniu interwencji),
  • Konsultacje osób po leczeniu, będących w sytuacji kryzysu,
  • Praca z nawrotami choroby,
  • Terapia pogłębiona (dalszego zdrowienia) dla osób po terapii podstawowej,
  • Szkolenia,
  • Profilaktyka

 

Internetowe konsultacje i sesje terapeutyczne za pośrednictwem programu SKYPE.

Mapa

Zobacz jak dojechać

Forum